eksamensoppgaver

Løse likninger med en ukjent

I videoundervisningen nedenfor lærer du mer om likninger med én ukjent. Du lærer også hvordan du setter prøve på svarene og hva et én- eller flerleddet uttrykk er. Undervisningen i ligninger er noe langdrøy (denne varer nesten i tredve minutter og inneholder endel terping). Grunnen er at den er ment å gi deg dyp forståelse for hva likninger er, og hvordan du regner dem ut.

De viktigste poengene som tas opp i videoundervisningen ovenfor er:

  1. Ei likning er en formel som sier at to matematiske uttrykk er like
  2. Uttrykkene kan bestå av ett eller flere ledd
  3. Du kan legge til, trekke fra, multiplisere og dividere ei likning, såfremt du gjør det samme på begge sider av likhetstegnet
  4. Sette prøve på svaret, så du vet du har funnet riktig løsning på likninga

Dessuten lærer vi litt om matematisk terminologi, i dette tilfellet om å løse ei ligning med hensyn på x. Hvilket innebærer at vi må isolere x (der x er den ukjente).

For å lære mer kan du se del to, der vi blant annet gjennomgår litt vanskeligere ligninger (feks med x i nevner). Se videoundervisningen i utregning av ligninger.

Kommenter

Eposten din vil ikke bli publisert sammen med kommentaren.

Hjemmeside

Med videoguidene på hjemmeside lærer du å lage hjemmeside. Hjemmesiden kan kodes med HTML, CSS og PHP eller lages med et CMS.

Webhotell

For å lage hjemmeside, trenger du lagringsplass og domene. Her kan du sammenligne og lese tester av webhotell.

Tjene penger på nett

Når du har et webhotell og en hjemmeside, så er det på tide å markedsføre og utføre SEO på websiden for å tjene penger på nett.