eksamensoppgaver

Prosentregning: Prosentfaktor for beregning av prosent

De fleste vet hva prosent er, men mange sliter med prosentregning. Her skal vi gjennomgå formel for prosentfaktor. Hvis du forstår hvordan prosentfaktor og prosent henger sammen, og hvordan du regner prosentfaktor, så blir prosentregning lett som en lek.

For å få mest mulig utbytte av leksjonen i prosentregning, anbefales det at du drar frem noe å notere på, og fører notater.

Videoundervisning i beregning av prosent med prosentfaktor

Regneregler for utregning av prosent med prosentfaktor

Prosent er hundredeler. Altså er én prosent det samme som én hundredel. Av dette får vi at formelen for prosentfaktoren tilp\% er\frac{p}{100}.

Hvis vi får oppgitt en prosentfaktor og skal regne om prosentfaktoren til prosent, så får vi at:P_f = \frac{p}{100}, derP_f er prosentfaktoren.

Kommenter

Eposten din vil ikke bli publisert sammen med kommentaren.

Kommentarer(2)

  • eksamensoppgaver
  • 17.12.2009 16:45

Hei, Inger
Hvis salget er inklusiv mva, så finner man momsen ved å bruke følgende fremgangsmåte.

[Beløp med mva] - [beløp uten mva] = mva

Du kan regne ut dette ved å gjøre slik:

100\,000 - \frac{100\,000}{1,25} = 20\,000

Hvis du skal legge på merverdiavgift, bruker man naturligvis

[sum] * [prosentfaktor for mva] = sum inkl mva

100\,000 \cdot 1,25 = 125\,000

Merk at jeg i alle disse tilfellene bruker 1,25 som er prosentfaktoren for 25%. Skal du regne ut merverdiavgift for andre avgiftssatser, må du naturligvis bruke en annen prosentfaktor.

  • inger Massey
  • 12.12.2009 14:00

Hvis du har et salg på kr. 100 000.- , hvordan regner du ut momsen?

Hjemmeside

Med videoguidene på hjemmeside lærer du å lage hjemmeside. Hjemmesiden kan kodes med HTML, CSS og PHP eller lages med et CMS.

Webhotell

For å lage hjemmeside, trenger du lagringsplass og domene. Her kan du sammenligne og lese tester av webhotell.

Tjene penger på nett

Når du har et webhotell og en hjemmeside, så er det på tide å markedsføre og utføre SEO på websiden for å tjene penger på nett.