eksamensoppgaver

Skjæringspunkt mellom to grafer

Vi kan bruke Geogebra til å finne skjæringspunkter mellom to grafer, og i denne guiden skal jeg vise deg hvordan du gjør det.

I videoguiden tar vi utgangspunkt i skjæringspunktene mellom en andregradsfunksjonf(x) = ax^2 + bx + c og en linær funksjong(x) = nx + m. Videre bruker vi glidere for koeffesientene a, b og n. Og konstantleddene c og m.

Du kan selvfølgelig laste ned geogebrafilen, skjæringspunkt mellom to grafer, som jeg bruker i guiden. glad

Kommenter

Eposten din vil ikke bli publisert sammen med kommentaren.

Hjemmeside

Med videoguidene på hjemmeside lærer du å lage hjemmeside. Hjemmesiden kan kodes med HTML, CSS og PHP eller lages med et CMS.

Webhotell

For å lage hjemmeside, trenger du lagringsplass og domene. Her kan du sammenligne og lese tester av webhotell.

Tjene penger på nett

Når du har et webhotell og en hjemmeside, så er det på tide å markedsføre og utføre SEO på websiden for å tjene penger på nett.